Avís Legal

Dades Identificatives

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de la pàgina web http://www.festivalsantfruitos.com, en endavant «el lloc Web» «festivalsantfruitos.com» és un domini a Internet que la seva titularitat pertany a l’Associació MEMORIAL EDUARD CASAJUANA, amb domicili a C/ Sallent, 1 2n 2ª – 08272 Sant Fruitós de Bages, i amb CIF G-62580303.

L’ús del lloc Web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals, sense perjudici de les condiciones particulars que poguessin aplicar-se als serveis concrets del lloc Web.

Privacitat i protecció de dades

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzin mitjançant aquest Lloc Web s’ajustarà a lo establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demés normatives d’aplicació.

Els criteris seguits per l’Associació MEMORIAL EDUARD CASAJUANA respecte a la utilització de les dades personals que vostè faciliti lliure i voluntàriament mitjançant els serveis ofertats en aquest Lloc Web son els que es recullen en el documento sobre Política de Privacitat i Protecció de Dades.

Propietat industrial i intel·lectual

La informació, continguts i elements subministrats mitjançant aquest Lloc Web es troben protegits per la legislació sobre propietat industrial i intel·lectual.

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre la informació, els continguts, elements i qualsevol altre component inclosos en el Lloc Web, o subministrats mitjançant el mateix, pertanyen a l’Associació MEMORIAL EDUARD CASAJUANA.

L’Associació MEMORIAL EDUARD CASAJUANA, és titular dels elements que integren el disseny gràfic del seu Lloc Web, codi font i software, logotips, texts, textures, menús, icones de botons, gràfics, imatges, fotografies, logotips, arxius de so i vídeo, animacions i qualsevol altre contingut o components del Lloc Web o, en qualsevol cas que disposin de la corresponent autorització o llicencia per la utilització de dits elements.

L’Associació MEMORIAL EDUARD CASAJUANA, podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació i continguts d’aquest Lloc Web o en la seva configuració o presentació.

Els enllaços continguts en aquest Lloc Web poden dirigir-se a pàgines Web de tercers. L’Associació MEMORIAL EDUARD CASAJUANA no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió, continguts, informacions o serveis que poden aparèixer en dits llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu.

Recomanacions de visualització

El format de les pàgines d’aquest Lloc Web han estat pensades per poder ser visualitzades de forma òptima sota les següents especificacions tècniques:

Navegadors a utilitzar: optimitzat per Internet Explorer 7 o superior i compatible amb Chrome i Firefox.
Resolució recomanada: 1024×768.
Tamany de text: Mitjà.
Adreça de contacte: festivalsantfruitos@gmail.com

Per qualsevol aclariment sobre les presents condiciones generals o qualsevol altre aspecte, tenen a la seva disposició les següents adreces:

Associació MEMORIAL EDUARD CASAJUANA
C/ Sallent, 1 2n 2ª – 08272 Sant Fruitós de Bages

festivalsantfruitos@gmail.com

www.festivalsantfruitos.com