COVID-19

Un dels reptes del Festival 2021 és la gestió dels riscos per evitar contagis del COVID-19, una pandèmia que, tot i estar millorant de forma important, encara segueix activa. En aquest sentit l’organització ha pres totes les mesures per adaptar l’aforament i la gestió dels concerts a la nova situació derivada de la pandèmia del COVID-19, primant sempre la seguretat i la salut del públic i actuants que intervenen en el festival.

MESURES ADOPTADES PER UN FESTIVAL SEGUR

  • L’aforament dels concerts s’ha restringit a 450 persones per garantir l’aforament autoritzat (a data de 15 de juny 2021 és d’un 70 %) sobre l’aforament màxim dels jardins del Monestir de Sant Benet de Bages.
  • En el moment de la compra de les entrades cal fer la compra per grup de persones que assistiran de la mateixa unitat familiar o persones de contacte freqüent, a les quals demanem que en la mesura del possible accedeixin juntes al concert.
  • A l’entrada hauran de donar el NUMERO DE GRUP ASSIGNAT i el nom de les persones.
  • L´entrada als concerts es farà per la porta metàlica del Jardí de l´Absis, no des de l´entrada al Monestir, per tal d´evitar aglomeracions. El personal controlarà el fluxe de moviments per evitar aglomeracions. 
  • A la porta d´entrada es trobarà gel hidroalcohòlic per netejar les mans.
  • Per accedir al recinte de Món Sant benet caldrà fer us de la mascareta obligatòriament.
  • El personal del Festival controlarà que es manté la distància de seguretat en les possibles cues d’accés al Jardí dels Arcs. 
  • Les portes d´accés sóbriran al públic 45 minuts abans de començar el concert.
  • No es donaran programes de mà.
  • Els concerts no tindran pauses o entreactes.

Totes les restriccions establertes a l’entorn de la pandèmia del Covid-19 estan subjectes als canvis que es vagin determinant per les autoritats sanitàries, i els canvis s’anunciaran oportunament.