COVID-19

Un dels reptes nou del Festival 2020 és la gestió dels riscos per evitar contagis del COVID-19. En aquest sentit l’organització ha pres totes les mesures per adaptar l’aforament i la gestió dels concerts a la nova situació revivada de la pandèmia del COVID-19, primant sempre la seguretat i la salut del públic i actuants que intervenen en el festival.

 

MESURES ADOPTADES PER UN FESTIVAL SEGUR

 

 • L’aforament dels concerts s’ha restringit a 300 persones per garantir la distància de seguretat d’un 1,5 metres entre cada grup de persones d’una mateixa família o persones de contacte freqüent.
 • En el moment de la compra de les entrades cada fer la compra per grup de persones que assistiran de la mateixa unitat familiar o persones de contacte freqüent, a les quals demanem que en la mesura del possible accedeixin juntes al concert.
 • A l’entrada hauran de donar el NUMERO DE GRUP ASSIGNAT i el nom de les persones.
 • L´entrada als concerts es farà per la porta metàlica del Jardí de l´Absis, no des de l´entrada al Monestir, per tal d´evitar aglomeracions. El personal controlarà el fluxe de moviments per evitar aglomeracions. 
 • A la porta d´entrada es trobarà gel hidroalcohòlic per netejar les mans.
 • Per accedir al recinte de Món Sant benet caldrà fer us de la mascareta obligatòriament. Un cop asseguts a la cadira serà opcional. 
 • El personal del Festival controlarà que es manté la distància de seguretat en les possibles cues d´accés al Jardí dels Arcs. 
 • Les portes d´accés sóbriran al públic 3/4 d´hora abans de començar el concert, i previament s’enviarà un correu orientatiu d’hora d’arribada per ordenar l’entrada i evitar aglomeracions.
 • No es donaran programes de mà.
 • Els concerts no tindran pauses o entreactes.
 • L´organització té previst una ordenació d´aforament de distància física d´acord amb el que indiquen les autoritats sanitàries.